TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN VỀ AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG

Hướng dẫn sử dụng
×
Ẩn/hiện danh sách
Bật/tắt lớp bản đồ
Phóng to
Thu nhỏ
Phóng to theo vùng
Xem toàn cảnh
Xem thông tin
Đo khoảng cách
Đo diện tích
In bản đồ
Từ thanh công cụ, chọn chức năng “Xem thông tin”, thao tác trên bản đồ theo hướng dẫn bên dưới, thông tin về đối tượng sẽ được hiển thị trên bản đồ.
Sau khi kích hoạt chức năng “Xem thông tin”, di con trỏ chuột vào bản đồ, tới đối tượng muốn xem thông tin và nhấn chọn. Các thông tin thuộc đối tượng sẽ hiển thị ở mục 3.

Lớp bản đồ nền


Lớp bản đồ chuyên đề

Ẩn/hiện danh sách
Bật/tắt lớp
Toàn màn hình
Phóng to
Thu nhỏ
Phóng to theo vùng
Xem toàn cảnh
Xem thông tin
Đo chiều dài
Đo diện tích
In